Najczęstsze kontuzje w futbolu amerykańskim

Najczęstsze kontuzje w futbolu amerykańskim

 

Futbol amerykański jest najpopularniejszą dyscypliną sportową w Stanach Zjednoczonych. Z roku na rok zyskuje coraz szersze grono sympatyków na całym świecie. Niestety zawodnicy futbolu amerykańskiego są narażeni naliczne urazy i kontuzje, a sama dyscyplina sportowa charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników urazów w rankingu gier zespołowych. Z powodulicznych urazów karierę sportową kończą przedwcześnie coraz młodsi zawodnicy futbolu amerykańskiego.

Przeprowadzone z udziałem zawodników badania bezsprzecznie dowodzą,że najczęściej występującym typem urazu u sportowców są skręcenia stawu kolanowego i skręcenia stawu skokowego. Większość zawodników wielokrotnie doznaje naderwania więzadeł rzepki, czy też zwichnięcia i uszkodzenia torebki stawowej stawu skokowego. Na domiar złego staw kolanowy cechuje złożona budowa anatomiczna co powodujeliczne problemy diagnostyczno-terapeutyczne. Bardzo często u zawodnika dochodzi do naciągnięcia lub naderwania mięśni kończyn dolnych. Najbardziej narażony na urazyjest mięsień czworogłowy udaoraz mięsień dwugłowy uda. Do naderwania mięśnia dwugłowego i czworogłowego uda najczęściej dojdzie podczas dynamicznych elementów gry, gdy zawodnik nagle przyśpiesza czy wykonuje gwałtowny wyskok.

Na przeciążenia stawów i mikrourazy kończyn dolnychwpływ mają także nieprawidłowe nawyki w zakresie postawy, chodu lub biegu zawodników futbolu amerykańskiego.Jednym z często występujących urazów jestteż zespół pasma biodrowo-piszczelowego, który powstaje na skutek nadmiernej rotacji w obrębie stawu skokowo-piętowego w czasie chodu czy podczas biegu zawodnika.

Do kolejnej grupy najczęstszych kontuzji wśród zawodników futbolu amerykańskiego należąuszkodzenia tułowia, urazy w obrębie kończyn górnych oraz szczególnie niebezpieczne urazy głowy, szyi i liczne wstrząśnienia mózgu. Niejednokrotnie w czasie meczu gdy doszło do dynamicznego zderzenia głowami zawodnicy na kilka minut tracili przytomnośći ostatecznieopuszczali boisko przy pomocy sztabu medycznego oraz kolegów z drużyny.Przeprowadzone badania dowiodły, że na skutek częstych zderzeń głowami prowadzących do wstrząśnienia mózgu u zawodników futbolu amerykańskiego wytwarzają się specyficzne białka “Tao”, mające toksyczne działanie, które powodują poważne problemy neurologiczne porównywalne do symptomów choroby Alzheimera, które występują uemerytowanych zawodników liczących zaledwie 50 lat.

Niebezpieczne symptomy neurologiczne wśród byłych zawodników futbolu amerykańskiegonoszą miano tzw. przewlekłej urazowej encefalopatii. W wyniku licznych urazów głowy i poważnych wstrząśnień mózgu byli zawodnicy futbolu amerykańskiego często zapadają na poważne epizody depresyjne, demencję, problemy z pamięcią, koncentracją i stany paranoidalne a nadto wykazują dużą chwiejność emocjonalną, rozdrażnienie które według licznych doniesień medialnych doprowadziły do fali samobójstw.

Bez wątpienia najbardziej rozległe urazy mogą wykluczyć zawodnika futbolu amerykańskiego z gry na bardzo długi czas, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do inwalidztwa lub nawet do przedwczesnej śmierci. Co prawda w futbolu amerykańskim przepisy są coraz bardziej dostosowywane do bezpieczeństwa zawodników, to jednak futbol amerykański jak każdysport kontaktowy jest obarczony ryzykiem poważnych kontuzji i każdy zawodnik rozpoczynający treningi powinien mieć tego świadomość.

O futbolu